קיבלתי צו כינוס – מה זה אומר ומה עלי לעשות ?

צו כינוס הנו צו הניתן במסגרת הליך פשיטת רגל על ידי בית המשפט בתחילת ההליך והוא כולל עיכוב הליכים כללי כנגד החייב והוראות נוספות הניתנות על ידי בית המשפט במסגרתו.
בין היתר , לרוב כבר במסגרת צו הכינוס נקבע דיון בבקשה שהוגשה. כמו כן במסגרת צו הכינוס נקבע צו תשלומים לחייב , נתנת הוראה בדבר הגשת דוחות תקופתיים על ידי החייב , בדבר המצאת צו הכינוס לנושי החייב וכן , מוטלות על החייב הגבלות שונות כקבוע בפקודת פשיטת הרגל. בצו מועד לדיון בבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל, ניתנות הוראות בדבר חיוב החייב בצו תשלומים ושיעור צו התשלומים , ניתנות הוראות בדבר חובת החייב בהגשת דוחות תקופתיים, ניתנות הוראות בדבר המצאת צו הכינוס לנושים השונים, בדבר הסרת עיקולים והעברת נכסים לקופת הכינוס. כמו כן,  במסגרת צו הכינוס מורה בית המשפט על מינוי מנהל מיוחד וקובע את  סמכויותיו.

לצו הכינוס משמעויות משפטיות שונות בהיבטים רבים של הליך פשיטת הרגל. צו הכינוס תוחם את התקופה שבמהלכה נוצרו החובות שהנם ברי תביעה בהליך פשיטת הרגל. כמו כן , צו הכינוס תוחם את התקופה לחישוב הריבית על קרנות החוב הנתבעות במסגרת ההליך. לצו הכינוס משמעויות נוספות שלא כאן המקום לדון בהם.
חייב המקבל צו כינוס צריך לפעול בהתאם להוראותיו , שכן למידת עמידתו בהוראות צו הכינוס השפעה מהותית על המשך הליך פשיטת הרגל וגורלו של ההליך.