רע"א 1056/11 – פלונית נגד כונס הנכסים הרשמי

מה קורה שנושה מבקש למגור דירת מגורים של בני זוג כשאחד מבני הזוג בלבד הנו החייב ? .  פסק דין זה דן בשאלת מעמדו של בן זוג ביחס לדירת מגורים המשותפת לו ולבן הזוג האחר אשר נתון בחובות ועומד מול דרישת נושה או נושים למימוש הדירה בעטיו של החוב במסגרת הליכי פשיטת רגל או ההוצאה לפועל.

המדובר במקרה שבו ניתן פסק דין כנגד קבלן שחייב היה כספים  ואשר בעקבותיו נפתח תיק הוצאה לפועל ומונה כונס נכסים אשר הגיש תביעה לפירוק שיתוף בדירת המגורים לצורך מימוש הדירה וסילוק החוב.

הדירה  המדוברת הייתה דירת מגורים שנרשמה על שם הקבלן ואשתו . אשת הקבלן טענה כי בנסיבות העניין חל סעיף 33 לחוק הגנת הדייר ויש לקבוע כי היא דיירת מוגנת ולבצע פירוק שיתוף בכפוף לזכותה כדיירת מוגנת . מנגד טען הצד שכנגד כי בהתאם לסעיף 40 א לחוק המקרקעין במקרה של פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג אין בן הזוג שאינו חפץ במכירת דירת המגורים  רשאי לטעון לדיירות מוגנת כאמור.

אשת החייב טענה כי סעיף 40 א' לחוק המקרקעין מתייחס למצב שבו פירוק השיתוף בדירת המגורים של  בני הזוג הנו ביוזמת אחד מבני  הזוג כחלק מהליכים לפירוק השיתוף בין בני זוג , ולא כשהיוזמה לפירוק שיתוף היא של צד ג' כמו במקרה דנן כשכונס הנכסים מבקש לפעול לפירוק שיתוף בדירת המגורים מכוח זכויות הנושה על בסיס חובו של הקבלן לנושה.

בית משפט השלום אשר בתביעה לפירוק שיתוף אישר את פירוק השיתוף על ידי מכירת דירת המגורים , אך קבע כי יש למכור את הדירה כדירה תפוסה שכן חוק הגנת הדייר מגן בנסיבות המקרה של אשת הקבלן.

על פסק דינו של בית משפט השלום הוגש ערעור ובית המשפט המחוזי הפך את פסק דינו של בית משפט השלום וקבע כי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר אינו חל במקרה דן ועל פסק דינו של בית המשפט המחוזי הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון בחן את הסוגיה הנ"ל תוך בחינת דברי ההסבר שפורסמו להצעת חוק המקרקעין והגיע למסקנה כי בנסיבות המקרה יש לקבוע כי חל סעיף 33 לחוק הגנת הדייר וכי אשת החייב הנה למעשה דיירת מוגנת .

לפסק דין זה הידוע  גם כ- " הלכת כובשי "  השפעה מהותית על  מצבם  של חייבים במסגרת הליכי פשיטת רגל, שכן מכירת דירה כדירה תפוסה בכפוף לזכויות הדייר המוגן מפחיתה באופן משמעותי מערך הדירה שכן לא בנקל ימצר רוכש שיסכים לקנות  את חלקו של חייב בדירה בכפוף לזכות הדיירות  המוגנת של האחר.

יישום הלכת כובשי  יכולה לעיתים להפוך את  מימוש דירת מגורים של חייב במסגת הליכי פשיטת רגל לבלתי כדאית מבחינה כלכלית  מה שעשוי לאפשר לחייב המצוי בהליכי פשיטת רגל לשמור על דירת המגורים בה הוא מתגורר עם בת זוגתו שאינה חייבת.