רע"א 1685/14 – דרור סדן נ' פנינסולה נכסים בע"מ ואח'

 

בית המשפט המחוזי בתל אביב, קבע שאין  למחוק על הסף תביעה שהוגשה  על ידי  חברת פנינסולה נכסים בע"מ  אשר תבעה  מדרור סדן סכום כסף בטענה של מרמה . פנינסולה נכסים בע"מ התנגדה להסדר הנושים שהתנהל על ידי סדן  ובמסגרתו קיבלה דיבידנד .

ביום 20/1/15 יצא תחת ידו של בית המשפט העליון פסק דין תקדימי הנוגע להסדר נושים וזאת בעקבות בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

הסוגיה המרכזית שהועלתה בבית המשפט העליון בתיק דלעיל נגעה לסוגיית אי הסכת נושה  להסדר נושים על ידי נושה שקיבל דיבדינד במסגרת אותו הסדר נושים  לאחר שאושר.

בית המשפט העליון קבע במסגרת פסק הדין הנ"ל כי קבלת דיבידנד על ידי נושה שהתנגד להסדר נושים אינה מאיינת את זכותו לתבוע את החייב בתביעה נפרדת ומאוחרת בטענה של מרמה ובכך חיזקה למעשה את ההגנה על נושים במסגרת הליכי פשיטת רגל.

השופט רובינשטיין השווה את את זכותה של המדינה לגבות קנס על דרך הגשת תביעת חוב ולאחר סיום הליכי פשיטת הרגל להמשיך את הגביה כנגד החייב לזכותו של נושה שהתנגד לאישור הסדר פשרה אשר קיבל דיבידנד ולאחר מכן תבע את החייב בטענה של מרמה.