רשימת אנשים בפשיטת רגל -כיצד לאתר

רשימת האנשים בפשיטת רגל פורסמה ומתעדכנת  על ידי הכונס הרשמי או בשמו הנוסף , הממונה על הליכי חדלות פירעון באופן שוטף,  כך שפרטי אנשים שפנו לפשיטת רגל או חדלות פירעון מתעדכנים  באופן שוטף על בסיס קבוע במאגר מידע ציבורי שמאפשר לאתרם. העדכון אינו מתבצע בזמן אמת ומתעדכן , נכון למועד כתיבת שורות אלו מדי ערב.

באתר ניתן למצוא מידע אודות כל חייב בפשיטת רגל שההליך שלו הסתיים עד 3 שנים אחורה. 

המידע שניתן לקבל

המידע הקיים הפתוח לציבור אודות הליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון הוא:

  • תאריך צו הכינוס או הצו לפתיתת הליכים.
  • תאריך מתן צו פשיטת הרגל או הצו לפתיחת הליכים
  • פרטי החייב ובא כוחו
  • פרטי בעל התפקיד ( המנהל המיוחד או הנאמן )
  • פרסומים הנוגעים להליך.
  • מספרי התיק הרלוונטי ובית המשפט הדן בהליך.
בנוסף למידע הנ"ל , ישנו מידע נוסף שכל אדם בעל הרשאה מתאימה יכול לקבל . מידע זה נוגע לתביעות החוב שהוגשו במסגרת התיק ומידע כספי אודות תשלומים שבוצעו וסכומי כסף שהתקבלו במסגרת ההליך.

עוד ניתן למצוא באתר מידע אודות חברה שנקלעה להליכי פירוק או חדלות פירעון ובכלל זה אם ניתן צו פירוק או צו חיסול לחברה  ופרטים מזהים אודות הליך הפירוק  או הליך חדלות הפירעון של החברה ושמות בעלי התפקיד.

כל אדם  המעונין לאתר / לבדוק אם חייב מצוי בפשיטת רגל או חדלות פירעון או שחברה מסוימת בחדלות פירעון או פשיטת רגל רשאי לגשת לאתר על מנת לבדוק ולקבל באתר פרטים אודות החייב או החברה האמורה.  בדיקת אם אדם נמצא בפשיטת רגל אינה כרוכה בתשלום  והשירות ניתן בחינם.

רשימת האנשים בפשיטת רגל כוללת גם את רשימת האנשים שההליך שלהם הסתיים בהפטר או ביטול הליך או בתכנית פירעון וזאת ניתן ללמוד מהנתונים הכלולים במערכת התיקים הנ"ל.

איך לאתר חייב בפשיטת רגל ?

על מנת לאתר אנשים בפשיטת רגל יש לגשת למאגר המידע  בקישור המופיע בתחתית הפוסט.

כך נראה המסך הראשון:

מערכת תיקי פשיטת רגל

על מנת להכנס למסך שמאפשר לחפש אנשים בפשיטת רגל יש ללחוץ על הלשונית "תיקים הנמצאת בחלק הימני העליון של המסך ליד החץ שמופיע בצילום מסך.לחץ כניסה ללשונית "תיקים" מתקבל המסך הבא:

רשימת אנשים בחדלות פירעון

מסך זה מאפשר איתור אנשים בפשיטת רגל או בחדלות פירעון בצורות שונות . 

ניתן לאתר חייב בפשיטת רגל או חדלות פירעון או חברה בפירוק בכל אחת מהדרכים הבאות:

  •  לפי מספר תעודת זהות ואם מדובר בחברה , לפי מספר ח.פ. 
  • לפי מספר תיק בית משפט .
  • לפי מספר תיק ממונה / כנ"ר.
  •  לפי שם משפחה או שם פרטי . 

יש לבחור באחת מהאפשרויות ולהקיש את הפרטים המתאימים בחלון המתאים.

לאחר מכן , וככל והאיש או החברה שמבקשים לבדוק  מצויים בהליך פשיטת רגל או חדלות פירעון או בהליך  פירוק (ככל ומדובר בחברה)  מתקבלים פרטים במסך הבא:

אנשים בחדלות פירעון

ניתן לראות שהאיש הרלוונטי אותר  על ידי הופעתו בטבלה המופיעה בחלק התחתון של המסך .  פרטים נוספים אודות ההליך המתנהל ביחס לאיש / חברה שאותרו ניתן לקבל על ידי כניסה לקישור "פרטים " המופיע בטור השמאלי האחרון של הטבלה. 

לחיצה על "פרטים " תוביל למסך הבא:

תיק פשיטת רגל

במסך זה ניתן לקבל מגוון רחב של פרטים הנוגעים להליך ובכלל זה פרטים אודות בית המשפט שבו מתנהל ההליך , תאריך הגשת הבקשה לפשיטת רגל או חדלות פירעון או הליך הפירוק , מועד מתן צו הכינוס  או הצו לפתיחת הליכים, שם הפרקליט מטעם הכונס הרשמי המטפל בתיק , פרטי בא כוח החייב, הסכום שהצטבר בקופת הכינוס, שם בית המשפט ושם השופט הדן בתיק,  סוג הבקשה, שם מנהל התיק. ככל וההליך בוטל- תאריך הביטול יופיע במסך זה ופרטים נוספים.

כפי הניתן לראות,  בשורה שמעל פרטי התיק שורת קישורים לפרטים ומידע רב נוסף אודות תשלומי החייב , הליכים משפטיים , תביעות חוב שהוגשו בתיק , שמות בעלי התפקיד , פרסומי ההליך ועוד. 

חלק מהמידע הנו מידע חסוי הפתוח לבעלי עניין בלבד , שניתן לקבלו רק באמצעות שם משתמש וסיסמא שמספק הכונס הרשמי והממונה על הליכי חדלות פירעון.

על מנת לאתר אנשים בפשיטת רגל יש להכנס לקישור על ידי לחיצה על רשימת אנשים בפשיטת רגל.

איך לאתר חייבים מוגבלים או חייבים משתמטים ?

במסגרת ההוצאה לפועל קיימת רשימה  של חייבים מוגבלים וניתן לבדוק אם אדם הוכרז  כחייב מוגבל או כחייב משתמט  . לשם כך יש לגשת לאתר רשות האכיפה למערכת "כלים שלובים " המאפשרת באמצעות שאילתא לבצע את הבדיקה .

לצורך ביצוע השאילה יש להקליד את פרטי החייב ופרטי המבקש בחלון המתאים הנפתח לאחר לחיצה על השירות המבוקש.

להלן צילום מסך של האתר המאפשר לבצע בדיקת חייבים משתמטים או חייבים מוגבלים:

בדיקת חיייבים מוגבלים

לחץ על הקישור הבא לכניסה לאתר רשות האכיפה לצורך בדיקת רשימת חיביים מוגבלים או משתמטים.