שובר תשלום לכונס הרשמי

שובר תשלום הנו כינוי לשובר או שוברי התשלום שמנפיק הכונס הרשמי לחייב המצוי בהליכי פשיטת רגל. שוברי התשלום נושאים סכום, מספר תיק כונ"ר וחודש תשלום והם ניתנים לתשלום באמצעות הבנק. שוברי התשלום מהווים למעשה את האמצעי לקיום חובת התשלום החודשי החלה על חייב במסגרת הליכי פשיטת רגל. ועל ידי תשלום שוברי התשלום בבנק מידי חודש בחודשו מקיים החייב את חובת התשלום  החלה עליו על פי החלטת בית המשפט במסגרת הליכי פשיטת הרגל.