תביעת ייצוגית בגין גבית יתר של אגרת כונ"ר

בחודש 4/14 הוגשה בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב  בקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בעניין אגרות ההשגחה ( הפיקדון ) שגובה הכונס הרשמי במסגרת הליכי פשיטת רגל ופירוק.

טענת המבקש בתמצית הנה כי התקנות קובעות במפורש כי הסך שישולם בגין פתיחת תיק פש"ר הנו 1600 ש"ח ואילו הסך לתשלום בגין פירוק חברה הנו 400 ש"ח  בעוד שסך האגרה שהכונ"ר  גובה  בפועל עומד כיום על  2753 ש"ח .

טענת המבקש הנה כי הכונ"ר אשר מייעד הסכומים הנ"ל לצורך הוצאות פרסום ומשלוח הודעות לא מנצל את מלוא התשלום  הנגבה כאגרה , ובתום ההליך מותיר את היתרה הבלתי מנוצלת בידו מבלי להעבירה לחייבים  או לנושי החייבים  על חשבון  חובם של החייבים.

המבקש צמצם את תביעתו לשנתיים האחרונות בלבד והסך שלטענתו על הכונ"ר להחזיר עומד ע"ס של בין 40,000,000 ש"ח ל – 80,000,000 ש"ח .