תכנית פירעון

תכנית פירעון הנה תכנית תשלומים הנקבע לחייב המצוי בפשיטת רגל אשר בסיומה וככל והחייב יעמוד בתנאי התכנית הוא  יזכה  לקבל הפטר מהחובות.

במסגרת הרפורמה בתחום פשיטת הרגל התווה הכונס הרשמי מחדש את מסגרת העבודה והטיפול בתיקי פשיטת רגל ובמסגרתה נקבע כי  לכל חייב העומד בתנאי ההליך תבנה תכנית תשלומים מתאימה המכונה תכנית פירעון ומטרתה לתת לחייב אופק ברור לסיום ההליך ולתמרץ אותו לעמוד בה ובכך,  להעשיר את קופת הכינוס לטובת הנושים.

מבנה תכנית הפירעון אינו אחיד והוא משתנה מחייב לחייב בהתאם לנסיבות המקרה.

 תכנית  פירעון יכולה להיות מבוססת על סדרת תשלומים ולעתים היא כוללת  תשלום  חד פעמי כזה או אחר . במרבית המקרים נקבע כי לתכנית יתווספו נכסים פיננסיים לא מוגנים אשר לרבו הנם כספי קרן השתלמות ורכיבי פיצויי פיטורים.

ככלל תכנית הפירעון תשאר קבועה עד לתום התכנית והיא ניתנת לשינוי רק במקרים חריגים. לרוב כשחלים שינויים מהותיים בלתי צפויים המשליכים על יכולת הפירעון של החייב.

עם כניסתו לתוקף של  חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי  התכנית שנקבעה לחייב במסגרת חוק זה מכונה תכנית לשיקום כלכלי , ובמהותה היא דומה לתכנית פירעון במסגרת הליך פשיטת הרגל.