ביטול הענקה בפשיטת רגל

ביטול הענקה בפשיטת רגל

הקדמה

 

לבית המשפט הדן בהליך פשיטת רגל סמכות לבטל פעולת הענקה שהיא העברה של נכס או  רכוש שווה ערך  ללא תמורה לאחר ,  ולקבוע כי ההענקה שבוצעה בטלה  כלפי הנאמן בפשיטת רגל.  במילים אחרות , בהליך פשיטת רגל ניתן לבטל פעולת העברה של רכוש על ידי החייב לאחר ללא תמורה.

הענקה יכולה להתבצע על ידי חייב בתום לב או במכוון במטרה להבריח את נכסיו  . מקרה נפוץ לפעולת העברה ללא תמורה שנעשת על ידי חייב בתום לב הנה הסתלקות החייב מעיזבון הורה, לעתים ביחד עם אחים אחרים לטובת ההורה האחר.   לעתים חייבים המחזיקים בנכס שווה ערך ומצויים בחובות מעבירים את הנכס לאחר, לרוב לאדם שקרוב אליהם  על מנת שהוא לא ייתפס וימומש ללא תמורה.

בין שהפעולה בוצעה בתום לב ובין שהיא בוצעה במטרה להבריח נכסים פעולה זו ניתנת לביטול במקרים המתאימים וכשמתקיימים תנאים מסוימים.

הרציונל העומד בבסיס הוראת החוק הזו  מקנה לבית המשפט  סמכות זו  היא למנוע פגיעה בנושים , שכן לא פעם הנכס שהועבר ללא תמורה לאחרים יכול היה לאפשר לו לא היה מועבר פירעון של חלק משמעותי מהחוב.

מהי הענקה

 

הענקה כמשמעה בפקודת פשיטת הרגל הנה  העברה של נכס  לאחר ללא תמורה  ,  למעט נכסים בעלי המאפיינים הבאים:

  • העברה בשל נישואים ולפניהם.
  • העברה או שיעבוד נכס בתום לב ובתמורה בת ערך.
  • העברה  לאשת פושט הרגל או לילדו או לטובתם של נכס שהגיע אל מעניק הנכס  לאחר נישואיו בזכות אשתו.

מתי הענקה בטלה ?

 

המחוקק מבחין במסגרת סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל בין 2 מצבים של הענקה , כשמה שמבדיל ביניהם הוא  טווח הזמן שבו בוצעה הענקה ביחס למועד מעשה פשיטת הרגל. טווחי הזמן מחולקים ל- 2 תקופות : תקופה של עד שנתיים טרם נעשה החייב פושט רגל  והתקופה של בין שנתיים ועד עשר שנים טרם נעשה החייב פושט רגל . 

ביחס להענקה שבוצעה בטווח של עד שנתיים מיום הכרזת החייב כפושט רגל , ההענקה בטלה ללא תנאי. המשמעות היא כי לא משנה מה הסיבה להענקה, לא משנה אם בתקופה זו היה החייב בחובות אם לאו. ההענקה במצב זה בכל מקרה בטלה.

כשמדובר בהענקה שבוצעה בטווח של בין שנתיים ועד 10 שנים  מהיום שבו עשה החייב מעשה פשיטת רגל , הענקה בטלה   אם לא הוכח כי בזמן שנעשתה ההענקה היה החייב כשר פירעון גם מבלי להיזקק לנכס.   המשמעות היא שככל והחייב היה חדל פירעון וללא הנכס לא יכול היה לפרוע את חובותיו  בטווח זמן של בין  2-10 שנים מהמועד שבו עשה את מעשה פשיטת הרגל ההענקה שבוצעה ניתנת לביטול על ידי בית המשפט.

ביטול הענקה הנה פעולה שגרתית הנעשת במסגרת הליכי פשיטת רגל , כחלק מהליכי הסדרת חובות , וחייב הפונה להליך פשיטת רגל וסבור כי אם העביר את נכסיו לאחר בטרם נכנס להליך פשיטת הרגל וכי לא ניתן יהיה לממש את הנכס , יכול למצוא עצמו במצב שהפעולה של ביצע , דהיינו העברת הנכס לאחר , תבוטל על ידי בית המשפט , ובית המשפט הדן בהליך  יקבע כי הנכס שייך לחייב ולאחר מכן יתן הוראות למימוש הנכס כחלק מתכנית הפירעון לחייב.

הסדר במקום ביטול הענקה

 

במקרים  לא מעטים מגיעים הצדדים להסדר שמטרתו למנוע את ביטול ההענקה, המתבטא בפדיון זכויות החייב בנכס שהוענק לאחר  . כך , למשל, אם  קיים סיכון שבית המשפט יקבע כי הענקה של דירה שביצע חייב לאחותו בטלה , האחות תפדה את זכויות החייב לו הייתה מבוטלת ההענקה  על ידי תשלום שוויה, במקום שהנכס יחזור להיות שייך לחייב ויימכר בהליך פשיטת הרגל. לעתים זה הפתרון האידיאלי המונע עגמת נפש ונזק מיותר שניתן למנוע בצורה זו לאחרים . 

העדפת נושים

 
פעולה נוספת הניתנת לביטול במסגרת הליך פשיטת רגל הנה  העדפת נושים . העדפת נושה הנו מצב שבו חייב בטווח זמן של 3 חודשים לפני הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידו , משלם או מעביר נכס או משעבד נכס  או נוטל על עצמו התחייבות לטובת נושה .  דוגמא לכך הנה תשלום סכום כסף שהיה ברשות החייב לנושה פלוני לצורך השגת הסדר עם אותו נושה וכדי למנוע נקיטת הליכים נגד חייבים אחרים. מצב זה ככל ובוצע בטווח זמן של 3 חודשים ממועד הגשת בקשת פשיטת הרגל על ידי החייב הנו בגדר העדפת נושים.

בביצוע פעולה זו רואה המחוקק פעולה אסורה שכן פעולה זו פוגעת בנושי החייב ויוצרת חוסר שיווין בין הנושים, כשנושה אחד של החייב מקבל יותר מהחייב מאשר נושיו האחרים. 
על מנת לתקן את העיוות שנוצר כתוצאה מהעדפת נושה סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל מסמיך את בית המשפט לקבוע שהמעשה שבוצע הוא מעשה מרמה וכי הוא בטל כלפי הנאמן בפשיטת רגל.

צריכים להיוועץ בתחום חדלות פרעון ופשיטת רגל?

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם כל התשובות