יש לי חוב ישן שלא הצהרתי עליו בפשיטת הרגל – מה עושים ?

חייב המגיש בקשה למתן צו פשיטת רגל מחויב לכלול בבקשה שהוגש מגיש את כל נושיו . לעתים קורה שחייב מגיש בקשה לפשיטת רגל , אך שכח לציין נושה או נושים מסוימים בבקשתו או שסבר כי אותו גורם אינו נושה והוא גילה לאחר מכן שגם כלפיו יש לו חוב.

נשאלת השאלה : כיצד מטפלים בחוב שנוצר לפני מועד צו הכינוס , אך לא נכלל בבקשת החייב למתן צו פשיטת רגל ?

ככל שמדובר בחוב שנוצר לפני מועד צו הכינוס,   הרי שהליך פשיטת הרגל חל  לכאורה גם עליו ונכון כי גם הוא ייכלל בהליך פשיטת הרגל . היכללותו של נושה כזה בהליך משרתת הן את טובת החייב שנתן הזדמנות לכל נושיו להיכלל בהליך והן את טובת  הנושה שקיבל הזדמנות להיכלל בהליך פשיטת הרגל ולקבל את חלקו היחסי בגין חובו של החייב כלפיו .

הדרך לטפל בחוב מסוג זה הנה על ידי פניה בבקשה להוספת נושה להליך פשיטת הרגל . במקביל,  יש לשלוח אליו את צו הכינוס שניתן במסגרת ההליך בדואר רשום עם אישור מסירה ולהמציא את אישור המסירה לכונס הרשמי ובעל התפקיד שמונה במסגרת ההליך. ככל ונושה זה יימצא לנכון להצטרף להליך הוא יגיש תביעת חוב במסגרת הליך זה, מה שיקנה לו זכות להיכלל בהליך ולקבל דיבידנדים , ככל ויחולקו בהליך .