4 מיתוסים בנושא הליך פשיטת רגל

ישנם מיתוסים רבים הנוגעים להליך פשיטת הרגל , תוצאותיו ומשמעויותיו אשר לעיתים מטעים וגורמים לתפיסה שגויה של מהותו של הליך פשיטת הרגל ומאפייניו והשלכותיו.  במאמר זה נתייחס למספר מיתוסים נפוצים בקרב חייבים ופושטי רגל.

פשיטת רגל זה כתם לכל החיים

זוהי טעות תפיסתית. זה נכון שמידע אודות היות החייב בהליך פשיטת רגל מדווח על ידי כונס הנכסים הרשמי בהתאם לחוק נתוני אשראי. יחד עם זאת חשוב לזכור כי במצבים רבים חייבים,  ובעיקר חייבים שנפתחו נגדם תיקי הוצאה לפועל,  כבר הוגבלו בתיקי הוצאה לפועל פרטניים והדבר דווח לבנק ישראל, כך שבהגיעם להליך פשיטת הרגל מצבם כבר ידוע . לפיכך ה-"כתם" שמתייחסים אליו שהוא לרוב ההגבלה הבנקאית קיים ללא קשר להליך פשיטת הרגל.

הליך פשיטת רגל נמשך הרבה שנים

זה לא בהכרח נכון. הליך פשיטת רגל יכול להמשך שנים רבות  והוא יכול להסתיים מהר,  והכל תלוי בנסיבותיו של כל מקרה,  וביכולותיו של החייב.  לעתים ניתן לבקש ולקבל הפטר לאלתר מחובות,  מה שיכול להביא לסיום מהיר של הליך פשיטת הרגל .לעתים יכול חייב להקדים תשלום במסגרת תכנית הפירעון שנקבעה בעניינו ולהביא בכך לסיום  מהיר יותר של ההליך. לעתים תכנית הפירעון מגובשת לחייב הנה בסכום נמוך ולתקופה קצרה יחסית . לעתים כשמדובר בחייב בעל נכסים או חייב שהעביר נכסים אחרים או חייב שאינו מתנהל נכון בהליך פשיטת הרגל יכול שההליך יתארך לפרק זמן של שנים עד שיסתיים.

בהליך פשיטת רגל לא משלמים את החובות

זו טעות . במסגרת הליך פשיטת רגל נקבע צו תשלומים על ידי בית המשפט המגדיר את הסכום החודשי שעל החייב לשלם לקופת הכינוס ועל  חייב הנמצא  בפשיטת רגל לעמוד בו ולשלם אותו באופן סדיר ורציף . כמו כן במסגרת הליך  פשיטת הרגל  נבדקים נכסי החייב ויכולת המימוש שלהם לצורך פירעון חובותיו של החייב,  וככל שישנם נכסים ברי מימוש המוקנים לקופה הם ימומשו ויחולקו במסגרת ההליך,  לאחר הכרזת החייב כפושט רגל. מכאן שברוב המוחלט של המקרים משלם חייב על חשבון חובותיו  סכום כזה או אחר באמצעות התשלומים החודשיים ובאמצעות נכסים הניתנים למימוש. 

במסגרת הליך פשיטת רגל ימחקו  חובותיי

זה נכון באופן חלקי. נכון הדבר כי במסגרת הליכי פשיטת רגל ניתן לבקש ולקבל הפטר , דהיינו פטור מחובות , ואולם לא כל החובות  הקיימים הנם חובות  ברי הפטר . משמעות הדבר היא שיש חובות  שלא ניתן להיפטר מהם. כך , למשל , חוב מזונות אינו  חוב בר הפטר ולא ניתן להיפטר ממנו במסגרת צו הפטר בהליך פשיטת רגל, גם קנסות הנם חובות שאין מהם הפטר.  משמעות הדבר היא כי גם לאחר סיום הליך פשיטת הרגל ילוו חובות אלו את החייב והוא יאלץ להתמודד עמם לאחר סיום ההליך. יחד עם זאת במקרים רבים חובותיו הרגילים של החייב אשר הנם חובות בני הפטר נמחקים בהליך פשיטת הרגל על ידי מתן הפטר לחייב שעמד בהתחייביותיו במסגרת ההליך.