חשבון בנק בפשיטת רגל

סירוב בנק לפתוח חשבון בנק לחייב בפשיטת רגל והנחיות המפקח על הבנקים

חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל רשאי לרוב על פי צו הכינוס לנהל חשבון בנק על שמו ובלבד שהחשבון יהיה ביתרת זכות וללא אפשרות לשימוש בפנקסי צ'קים.

חוק הבנקאות התשמ"א – 1981 קובע, בין היתר, כי תאגיד בנקאי מחויב לפתוח לכל לקוח הפונה אליו  חשבון עובר ושב ולאפשר לו לנהלו ביתרת זכות ובלבד שלא קיימת סיבה סבירה לאי מתן שירות זה.

הבנקים עושים שימוש בסעיף חוק זה ,ולא אחת נתקלים חייבים בפשיטת רגל במצב של סירוב או חוסר הענות מצד בנקים שאליהם הם פונים במטרה לפתוח חשבון בנק. נוצר מצב מוזר שחייב שבית המשפט אישר לו לנהל חשבון בנק ביתרת זכות נאלץ להתמודד עם סירוב לפתוח חשבון בנק שלעתים נמצא כבלתי מוצדק , שכן עצם היותו של החייב בפשיטת רגל אינו אמור לעמוד לו לרועץ ככל שרצונו הוא לנהל חשבון בנק ביתרת זכות . ניהול חשבון בנק ביתרת זכות וללא פנקסי צ'קים לא זאת שאינו מסכן את הבנק אלא אף מאפשר לו לגבות עמלות בעבור שירותיו ועל כן לא ברור מדוע שבנק יסרב לפתוח לחייב בפשיטת רגל חשבון במצב זה.

להמשך קריאה »