מה יקרה בדיון בהליך פשיטת הרגל ?

במסגרת הליך פשיטת הרגל צפוי להתקיים דיון בעניינו של החייב בבית המשפט המחוזי , דיון שתוצאותיו לעתים אינן תמיד ברורות לחייב הפונה להליך פשיטת רגל. השאלה הנשאלת על ידי רבים היא מה צפוי לקרות בדיון פשיטת רגל.

דיון במסגרת הליך פשיטת רגל יכול להתפתח לכיוונים שונים בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה , אך קיימות מספר תוצאות הנובעות מקיום הדיון בהליך פשיטת הרגל .

אלו הן התוצאות הנפוצות הנובעות   מדיון במסגרת הליך פשיטת רגל:

ביטול הליך

במקרה הגרוע מבחינת החייב בית המשפט יבטל את הליך פשיטת הרגל בעניינו מסיבות שונות  או בשל מספר סיבות כמפורט להלן:

  • החייב יצר את חובותיו בחוסר תום לב.
  • החייב אינו עומד בתשלומים או מפגר בביצוע התשלומים החודשיים..
  • החייב לא הגיע לחקירה שזומן אליה על ידי המנהל המיוחד
  • החייב לא שיתף פעולה עם המנהל המיוחד.
  • החייב לא המציא מסמכים שנדרש להמציא על ידי המנהל המיוחד או הכונס הרשמי או בית המשפט.
  • החייב לא הגיש דוחות או הגיש דוחות באופן חלקי או הגיש דוחות סתמיים ללא אסמכתאות.
הרשימה הנ"ל אינה רשימה סגורה וישנם  מצבים נוספים שיביאו לביטול הליך פשיטת הרגל בדיון שנקבע.  חייב המעוניין להימנע מביטול ההליך נדרש לעמוד בכל ההתחייבויות המוטלות עליו במסגרת ההליך , ובהנחה שיצר את חובותיו בתום לב , הוא ימנע מביטול ההליך בדיון.

הפטר לאלתר

חייב שיצר חובותיו בתום לב ועמד בהתחייבויותיו במסגרת הליך פשיטת הרגל יזכה בנסיבות המתאימות להפטר לאלתר ( יש המכנים זאת "הפטר חלוט") מחובותיו כבר בדיון שיתקיים , המשמעות היא שבית המשפט יפטור אותו במעמד הדיון מחובותיו,  ללא תנאים מקדימים.

זה המצב האידיאלי מבחינת החייב . בדיון פשיטת הרגל הוא יסיים את פרשת החובות ויוכל לפתוח דף חדש ללא חובות . הפטר במעמד הדיון אינו המקרה הנפוץ ונראה שמרבית החייבים נופלים לקטגוריות האחרות המפורטת כאן.

הפטר מותנה

במקרים המתאימים כשהחייב יצר חובותיו בתום לב והתנהל בתום לב במסגרת הליך פשיטת הרגל , עשוי הוא לזכות בהפטר מותנה אשר הנו הפטר המותנה בעמידתו בתכנית פירעון אשר הנה במהותה תכנית תשלומים  הכוללת או לא כוללת מימוש נכסים . לאחר עמידת החייבת בתנאי תכנית הפירעון הוא יקבל הפטר סופי  , שיפטור אותו מחבותיו ברי התביעה בהליך פשיטת הרגל.

מתן הפטר מותנה בתכנית פירעון לחייב במסגרת הדיון בהליך פשיטת הרגל הנו המקרה הנפוץ יותר, שכן מחייב שהנו בעל כושר השתכרות או נכס מצופה כי יפרע ממקורותיו או באמצעות כושר השתכרותו את החובות , כולם או חלקם בהתאם למצבו.

דחיית הדיון בבקשה לפשיטת רגל

לעתים מסיבות שונות לא ניתן להכריז על החייב פושט רגל ולא ניתן לדון בשאלת ההפטר ואז במצב זה יתכן וידחה הדיון בבקשתו של החייב למועד אחר. המדובר במצב שבו מתקיים דיון , אך מתברר במסגרתו כי טרם בשלה העת לגבש המלצות בעניינו של החייב. לעתים , הדבר נובע מחוסר במידע כזה או אחר החיוני לגיבוש ההמלצות. לעתים , הדבר נובע מהצורך בהמתנה להתפתחויות בעתיד הקרוב .